Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/122
Title: Параметри визначення глибини залягання плужної підошви автоматизованою системою
Authors: Антипчук, Богдан Олександрович
Keywords: ультразвукові коливання
акустичний опір
швидкість звукової хвилі
модуль пружності
щільність ґрунту
ультразвуковий імпульс
ultrasonic vibrations
acoustic resistance
sound wave speed
modulus of elasticity
soil density
ultrasonic pulse
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Citation: Антипчук Б. О. Параметри визначення глибини залягання плужної підошви автоматизованою системою : тези / Б. О. Антипчук // Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу : матеріали 1-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 травня 2018 року). – Полтава : ПДАА, 2018. – С. 107-109 : іл.
Abstract: Аналіз роботи експериментальної автоматизованої системи оперативного визначення щільності ґрунту. Розглядаються основні інформативні параметри роботи цієї системи, а саме: акустичний опір ущільненого шару ґрунту, швидкість звукової хвилі та час її повернення до датчика. З того, якою є швидкість проходження сигналу, роблять висновки про механічні, деформаційні та інші фізичні параметри ґрунтів, властивість середовища проводити акустичну енергію, в тому числі і ультразвуку, характеризується акустичним (хвильовим) опором, а проміжок часу з моменту випромінювання ультразвукового імпульсу до моменту його прийому після відбиття від ущільненого шару ґрунту визначає глибину його залягання.
Description: Analysis of the work of the experimental automated system for operational determination of soil density. The main informative parameters of the operation of this system are considered, namely: the acoustic resistance of the compacted soil layer, the speed of the sound wave and the time of its return to the sensor. From what is the signal transmission speed, conclusions are made about the mechanical, deformation and other physical parameters of soils, the property of the medium to conduct acoustic energy, including ultrasound, is characterized by acoustic (wave) resistance, and the time interval from the moment of emission of an ultrasonic pulse to the moment its reception after reflection from the compacted soil layer determines the depth of its occurrence.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/122
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Параметри визначення глибини .pdf348,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.