Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/127
Title: Лісопатологія з основами моніторингу
Authors: Левченко, Валерій Борисович
Шульга, Ігор Володимирович
Романюк, Алла Андріївна
Немерицька, Людмила Вікторівна
Вишневський, Анатолій Васильович
Котков, Володимир Іванович
Keywords: лісозахисне районування
моніторинг шкідників лісу
аерокосмічний моніторинг
феромонні пастки
диспенсери
синтетичні феромони
лісопатологічні дослідження
хвоєгризучі комахи
листогризучі комахи
стовбурні
метеорологічні характеристики
температурний режим
фітофаги
чисельність комах
forest protection zoning
monitoring of forest pests
aerospace monitoring
pheromone traps
dispensers
synthetic pheromones
forest pathology research
needle-gnawing insects
leaf-gnawing insects
trunks
meteorological characteristics
temperature regime
phytophages
phytophages
Issue Date: 2020
Publisher: ЖДУ ім. І. Франка
Citation: Лісопатологія з основами моніторингу : підручник / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, А. А. Романюк [та ін.] ; за ред. В. Б. Левченка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 268 с. : іл.
Abstract: В підручнику на основі багаторічних досліджень, узагальнення літературних джерел та лісогосподарського виробничого досвіду розкрито сучасні патологічні процеси, що проходять в лісах зони Полісся України. Авторами проведена оцінка сучасного лісопатологічного стану лісів зони Полісся України, а також описано методологію проведення лісопатологічного моніторингу, фітопатологічної еспертизи в різних типах лісу.
Description: The textbook is based on many years of research, generalizations literary sources and forestry production experience modern pathological processes taking place in the forests of the zone are revealed Polissia of Ukraine. The authors made an assessment of the modern forest pathology condition of the forests of the Polissia zone of Ukraine, as well as described the methodology of forest pathological monitoring, phytopathological expertise in different types of forest.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/127
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лісопатологія з основами моніторингу.pdf5,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.