Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/179
Title: Біологічні способи (прийоми) відтворення і підвищення родючості ґрунту в органічному сільському господарстві
Authors: Зінченко, Володимир Олександрович
Іванцов, Петро Дмитрович
Мандрико, Максим Володимирович
Keywords: еколігніт
органічне землеробство
обробіток ґрунту
гумінові речовини
Issue Date: 2020
Publisher: ЖАТК
Citation: Зінченко В. О. та ін. Біологічні способи (прийоми) відтворення і підвищення родючості ґрунту в органічному сільському господарстві / В. О. Зінченко, П. Д. Іванцов, М. В. Мандрико // Вісник Житомирського агротехнічного коледжу : зб. наук. статей. – 2020. – Вип. № 3(1). – С. 27-32.
Abstract: На основі результатів дослідження агрохімічних показників еколігніту, встановлено, що в умовах Полісся, при застосуванні органічного землеробства на базі ПП «Галекс – Агро» можна сформувати оптимальні чинники родючості ґрунту, отримати сталі врожаї сільськогосподарських культур шляхом застосування еколігніту в нормі 500 – 800 кг/га.
Description: Based on the results of the study of agrochemical indicators of ecolignite, it was established that in the conditions of Polissia, when applying organic farming on the basis of PE "Galex - Agro" it is possible to form optimal factors of soil fertility, obtain stable crops agricultural crops by using ecolignite at the rate of 500-800 kg/ha.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/179
Appears in Collections:2020. - Випуск № 3(1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Біологічні способи (прийоми) відтворення.pdf260,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.