Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/200
Title: Ультразвукові коливання з ґрунтом - основний метод автоматизованої системи ґрунторозпушення
Authors: Антипчук, Богдан Олександрович
Keywords: ультразвук
звукова хвиля
електричний імпульс
швидкість звуку
ultrasound
sound wave
electric impulse
speed of sound
Issue Date: 2017
Publisher: ЖНАЕУ
Citation: Антипчук Б. О. Ультразвукові коливання з грунтом – основний метод автоматизованої системи ґрунторозпушення [Текст] : тези / Б. О. Антипчук // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві : зб. доп. уч. 1-ої наук.-практ. конференції (16-17 листопада 2017 р.). - Житомир : ЖНАЕУ, 2017. - С. 18-20.
Abstract: Роз’яснюється доцільність застосування радіофізичних методів в основних технологічних операціях з обробітку ґрунту. Описано основний принцип роботи експериментального ультразвукового пристрою по визначенню глибини залягання ущільненого шару ґрунту (плужної підошви). Представлено функціональну схему даного пристрою.
Description: The expediency of using radiophysical methods in basic technological operations with soil cultivation. The basic principle of operation of the experimental ultrasonic device is described determination of the depth of compacted soil layer (plow sole). A functional diagram is presented of this device.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/200
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ультразвукові коливання.pdf13,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.