Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/209
Title: Прийоми і напрямки біометоду, спрямовані на вирощування органічної сільськогосподарської продукції
Authors: Романюк, Емілія Василівна
Keywords: захист рослин
plant protection
фітофаги
phytophagous
ентомофаг
entomophagous
гормональні препарати
hormonal preparations
феромони
pheromones
репеленти
repellents
антибіоз
antibiosis
фітогормони
phytohormones
Issue Date: 2021
Publisher: ЖАТФК
Citation: Романюк Е. В. Прийоми і напрямки біометоду, спрямовані на вирощування органічної сільськогосподарської продукції / Е. В. Романюк // Аспекти сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного господарств зони Полісся України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (08 квітня 2021 р.). – Житомир : ЖАТК, 2021. – С. 95-97.
Abstract: Для вирощування органічної продукції на сучасному етапі розвитку сільського господарства необхідно запроваджувати більш безпечні та продуктивні біологічні речовини та створювати природні умови для життя і розвитку корисних організмів в агробіоценозах, здатних регулювати чисельність шкідників та утримувати їх на безпечному рівні для рослинних угрупувань.
Description: For the cultivation of organic products at the modern stage for the development of agriculture, it is necessary to introduce safer and productive biological substances and create natural conditions for life and development of beneficial organisms in agrobiocenoses capable of regulating the number of pests and keep them at a safe level for plants groups.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/209
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРИЙОМИ І НАПРЯМКИ БІОМЕТОДУ.pdf146,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.