Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/224
Title: Комунікативно-діяльнісний підхід до формування комунікативної компетентності особистості в умовах міжкультурного спілкування
Authors: Коновалова, Вікторія Анатоліївна
Лазаренко, Інеса Станіславівна
Keywords: комунікації
communications
штучний інтелект
artificial intelligence
комп'ютерні мережі
computer networks
комп'ютерні програми
computer programs
Issue Date: 2017
Publisher: О. О. Євенок
Citation: Коновалова В. А., Лазаренко І. С. Комунікативно-діяльнісний підхід до формування комунікативної компетентності особистості в умовах міжкультурного спілкування / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Модернізація професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації : зб. мат. конф. – Житомир : О. О. Євенок, 2017. – С. 166-170.
Abstract: Одним із найважливіших складників життя є комунікація. У широкому сенсі – це поняття охоплює значно більше, ніж простий обмін інформацією між людьми. До неї належать канали засобів передачі та одержання інформації, де задіяні машини, прилади, штучний інтелект, комп’ютерні мережі і програми, культурні знаки, тощо.
Description: One of the most important components of life is communication. In a broad sense, this concept covers much more than the simple exchange of information between people. It includes channels of information transmission and reception, where machines, devices, artificial intelligence, computer networks and programs, cultural symbols, etc. are involved.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/224
Appears in Collections:Матеріали конференцій
Матеріали конференцій
Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комунікативно-діяльнісний підхід.pdf772,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.