Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/226
Title: Організація самостійної роботи як домінантний вид пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей у вивченні іноземної мови
Authors: Коновалова, Вікторія Анатоліївна
Лазаренко, Інеса Станіславівна
Keywords: самостійна робота
independent work
іноземна мова
foreign language
інформаційні технології навчання
information technologies of training
інтернет-ресурси
Internet resources
пізнавальна діяльність
cognitive activity
веб-квест
web-quest
Issue Date: 2018
Publisher: Інститут інноваційної освіти
Citation: Коновалова В. А., Лазаренко І. С. Організація самостійної роботи як домінантний вид пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей у вивченні іноземної мови / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 бер. 2018 р., м. Київ). – К. : Інститут інноваційної освіти, 2018. – С. 30-38.
Abstract: У статті розглядаються деякі аспекти організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей в процесі оволодіння іноземною мовою. Розглянуто особливості використання деяких інформаційних технологій з метою інтенсифікації самостійної роботи як складової навчально-виховного процесу в цілому.
Description: The article deals with some aspects of the organization of independent work on studying a foreign language by the students of technical specialties. The features of using some information technologies are examined to intensificate independent work as a component of the teaching educational process on the whole.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/226
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ .pdf146,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.