Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/227
Title: Психологічні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці
Authors: Коновалова, Вікторія Анатоліївна
Лазаренко, Інеса Станіславівна
Keywords: спілкування
communication
особистість
personality
міжособистісні стосунки
interpersonal relations
конфлікт
conflict
самооцінка
self-esteem
конфліктогенність поведінки
conflictogenicity of behavior
психологічний захист
psychological protection
Issue Date: 2018
Publisher: Інститут інноваційної освіти
Citation: Коновалова В. А., Лазаренко І. С. Психологічні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці / В. А. Коновалова, І. С. Лазаренко // Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 березня 2018 р., м. Одеса). – Одеса : Інститут інноваційної освіти, 2018. – С. 112-118.
Abstract: У статті розкриваються деякі питання конфліктології, як науки, що вивчає теорію і практику попередження та розв’язання конфліктів, досліджується система чинників конфліктності в юнацькому віці, прослідковуються статево-рольові відмінності в типах реакції на конфліктну поведінку та виявляється домінуюча стратегія психологічного захисту юнаків в конфліктних ситуаціях. Представлений матеріал має практичне значення для викладачів і вчителів, які працюють з групами студентів юнацького віку та старшокласниками.
Description: The article deals with the questions of conflictology as the science that studies theory and practice of preventing and solving conflicts. The investigation was conducted with the students of the Zhytomyr Agrotechnical College. The authors analyze the motives of conflicts which can arise among young people, investigate sexual distinctions in the types of reaction on conflict behaviour and determine dominant strategies of psychological protection of young people in conflict situations. The results of conducted investigation have practical value for the teachers who work with the students of higher schools.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/227
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.