Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/229
Title: Кейс-метод як навчальна технологія у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням у немовному закладі вищої освіти
Authors: Лазаренко, Інеса Станіславівна
Keywords: професійно орієнтоване навчання
professionally oriented training
навчальні технології
educational technologies
кейс-метод
case method
іноземна мова
foreign language
ситуаційні вправи
situational exercises
Issue Date: 2022
Publisher: ЖАТФК
Citation: Лазаренко І. С. Кейс-метод як навчальна технологія у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням у немовному закладі вищої освіти / І. С. Лазаренко // Матеріали науково-практичної міжвузівської конференції «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів» : зб. тез доповідей (24 лист. 2022 року). – Житомир : ЖАТФК, 2022. – С. 40-46.
Abstract: У статті розглянуто сучасні тенденції у викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням, розкривається змісту кейс-методу як одного з способів інтерактивного навчання, визначаються дидактичні умови використання цього методу.
Description: The article examines modern trends in teaching foreign languages in a professional direction, reveals the content of the case method as one of the methods of interactive learning, and defines the didactic conditions for using this method.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/229
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кейс-метод як навчальна технологія.pdf899,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.