Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/241
Title: Шляхи зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища повітряними викидами з тваринницьких приміщень
Authors: Лавріщев, Олександр Олександрович
Новосилецький, Юрій Леонідович
Русецька, Наталія Миколаївна
Keywords: екологія
ecology
очищення повітря
air purification
фільтр
filter
вологий електрофільтр
wet electric filter
осушувач повітря
air dryer
Issue Date: 2019
Publisher: Гельветика
Citation: Лавріщев О. О. та ін. Шляхи зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища повітряними викидами з тваринницьких приміщень / О. О. Лавріщев, Ю. Л. Новосилецький, Н. М. Русецька // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – К. : Гельветика, 2019. – Том 30(69), № 5. – С. 33- 36.
Abstract: У статті надано інформацію про сучасний стан розвитку тваринницької галузі в Україні та актуалізовано необхідність впровадження засобів очищення повітря у тваринницьких приміщеннях. Подано дані з експорту продукції тваринництва та птахівництва, що зростають і, відповідно, спонукають до активного будівництва нових або переоблаштування старих будівель. Також наведено величини покажчиків різних забруднюючих факторів, що утворюються під час протікання технологічних процесів у тваринницьких комплексах. Стисло розглянуто переваги та недоліки трьох типів фільтрів. Наведено нормативні граничні покажчики для забруднюючих речовин у тваринницьких приміщеннях для забезпечення нормативного складу повітряного середовища під час утримання птахів і тварин. Запропоновано шлях зменшення витрат енергії на нагрівання припливного. Наведено схеми встановлення обладнання в різній комплектації залежно від поставленої мети. Вказано санітарні норми для тваринницьких комплексів і фермерських господарств, що утримують птахів або будь-які види тварин та залежно від об’ємів виробництва належать до трьох класів. Залежно від того, до якого класу належить виробництво, під санітарну зону відокремлюються придатні до сільськогосподарської діяльності землі і під час впровадження електротехнічного комплексу з вологим електрофільром у його складі ці площі можуть ефективно використовуватись за будь-яким призначенням. Тож застосування електротехнічного комплексу очищення повітря з вологим електрофільтром приводить до значного зменшення кількості небезпечних речовин і бактерій у повітрі, яке викидається назовні з фермерських приміщень, що покращує екологічне становище навколишнього середовища та надає змогу ефективно використовувати великі площі земель, які відводились під санітарну зону (не використовувались). Це призводить до збільшення прибутків від виробництва. А також у холодну пору року значно зменшуються видатки на підігрівання повітря, яке надходить, що також відчутно впливає на зменшення грошових витрат.
Description: The article deals with the information about modern animal husbandry in Ukraine and updating the need to introduce means of air purification in livestock houses. It is submitted information on livestock and poultry export since the growth of these agricultural sectors stimulates construction of new farmhouses or renovation of old ones. It is also given various indicators of pollution arising due to technological processes in livestock breeding complex housing. It is briefly reviewed advantages and disadvantages of three types of filters. It is examined standard emission limit values for supplying normative chemical composition of air for animal and poultry breeding in livestock houses. It is suggested the way of reducing energy consumption for incoming air heating. It is presented some installation configurations of various complete sets of the equipment in accordance with the purpose. It is specified sanitary regulations and standards for livestock breeding complex housing and poultry farms, which are among three categories according to the volume of production. Depending on the category of production, agricultural lands are given for sanitary zone and they can be used effectively for any farm purpose when a complex of electric equipment containing wet filter is installed. Thus, using electrical complex of air pollution control equipment with wet precipitator leads to a significant reduce the amount of dangerous substances and bacteria in the air flowing out from farm houses and it improves the ecological situation of natural environment and gives an opportunity to use a great amount of agricultural lands from sanitary zones. It increases income from production. Besides, it permits reducing expenditure for air heating in a cold season so helps to save costs.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/241
ISSN: 2663-5941
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.