Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/247
Title: Навчальний посібник з агролісоґрунтознавства
Authors: Левченко, Валерій Борисович
Залевський, Роман Антонович
Горопаха, Марина Володимирівна
Іванцов, Петро Дмитрович
Коломієць, Володимир Іванович
Keywords: ґрунт
soil
щільність ґрунту
soil density
вологість ґрунту
soil moisture
гумус
humus
катіонообмін ґрунту
soil cation exchange
меліорація солонців
reclamation of salt marshes
засолоні ґрунти
saline soils
деградація ґрунтів
soil degradation
бонітування ґрунтів
soil bonification
Issue Date: 2017
Publisher: ЖДУ ім. І. Франка
Citation: Навчальний посібник з агролісоґрунтознавства для студентів напряму підготовки 223 „Агрономія”, 225 „Лісове господарство” / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. А. Горопаха [та ін.] ; за ред. В. Б. Левченка. – Житомир : ЖДУ ім І. Франка, 2017. – 255 с.
Abstract: Погіршення якості життя людини пов’язано, в першу чергу, з характером використання ґрунтового покриву розвитком деградаційних процесів, екологічною нестабільністю земельних ресурсів країни. Виходячи із унікального значення ґрунтів у людському суспільстві, потребують обстеження ґрунти усіх категорій земель, так як дуже важливо зберегти для нинішніх і прийдешніх поколінь ґрунти, які є продуктом тривалого природно-антропогенного ґрунтотворного процесу, на ділянках усіх власників, користувачів та орендаторів землі як у сільській, так і в міській місцевості.
Description: Deterioration of the quality of human life is connected, first of all, with the nature of the use of soil cover, the development of degradation processes, and the ecological instability of the country's land resources. Based on the unique importance of soils in human society, soils of all categories of land need to be examined, as it is very important to preserve for current and future generations soils that are the product of a long natural and anthropogenic soil-forming process, on the plots of all owners, users and tenants of land as in rural , as well as in urban areas.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/247
Appears in Collections:Підручники, посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.