Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/257
Title: Роль сівозмін у сучасному землеробстві
Authors: Цуман, Наталія Василівна
Іванцов, Петро Дмитрович
Ільїнський, Юрій Миколайович
Орловська, Вікторія Миколаївна
Keywords: сівозміна
crop rotation
землеробство
agriculture
Полісся України
Polissia of Ukraine
Issue Date: 2022
Publisher: Інститут сільського господарства Полісся
Citation: Роль сівозмін у сучасному землеробстві / Н. В. Цуман, П. Д. Іванцов, Ю. М. Ільїнський, В. М. Орловська // Ефективне використанння земельних ресурсів зони Полісся в умовах змін клімату : матеріали Всеукр. наук. інтернет-конф. з міжнар. участю. – Житомир : ІСГП, 2022. – С. 111-113.
Abstract: Дослідження науково-дослідних установ НААН на основі довготривалих спостережень показали, що сівозміна залишається в землеробстві дієвим заходом стабільності врожаю, що істотно впливає на поживний, мікробіологічний, водний режими ґрунту і інші показники. Науково-обґрунтовані системи сівозмін, що розроблені і рекомендовані науковцями Інституту сільського господарства Полісся НААН, ґрунтуються на зональному принципі розвитку землеробства в Україні і забезпечують не лише високі врожаї, а й забезпечують охорону довкілля, збереження й підвищення природної родючості ґрунтів. Ці розробки направлені для тих підприємств нового тисячоліття, які орієнтуються на новітні технології вирощування зернових (зокрема, пшениці озимої, кукурудзи на зерно, ячменю) та олійних культур (соняшнику, сої, ріпаку озимого і ярого) тощо.
Description: Research by scientific research institutions of the National Academy of Sciences of the Russian Academy of Sciences, based on long-term observations, showed that crop rotation remains an effective measure of crop stability in agriculture, which significantly affects the nutrient, microbiological, water regimes of the soil and other indicators. Scientifically based crop rotation systems, developed and recommended by scientists of the Polyssia Institute of Agriculture of the National Academy of Sciences, are based on the zonal principle of agricultural development in Ukraine and ensure not only high yields, but also environmental protection, preservation and improvement of natural soil fertility. These developments are aimed at those enterprises of the new millennium that focus on the latest technologies for growing cereals (in particular, winter wheat, corn for grain, barley) and oil crops (sunflower, soybean, winter and spring rapeseed), etc.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/257
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роль сівозмін.pdf822,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.