Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/296
Title: Роль соціальної відповідальності бізнесу при формуванні територіальних громад на засадах децентралізації
Authors: Куровська, Наталія Олександрівна
Оліфір, Ірина Андріївна
Keywords: бізнес
business
національна економіка
national economy
соціальна відповідальність
social responsibility
сталий розвиток
sustainable development
територіальна громада
territorial community
Issue Date: 2017
Publisher: ЖНАЕУ
Citation: Куровська Н. О., Оліфір І. А. Роль соціальної відповідальності бізнесу при формуванні територіальних громад на засадах децентралізації / Н. О. Куровська, І. А. Оліфір // Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 16 трав. 2017 року). – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 136-140.
Abstract: Розкривається питання необхідності процесу трансформації національної економіки, яка зумовлює необхідність посилення ділової активності та участі бізнесу у сталому розвитку суспільства, розширення взаємозв‘язків підприємницьких структур, заснованих на узгодженні соціально-економічних інтересів працюючого населення та об‘єднаних територіальних громад на засадах децентралізації.
Description: The article discusses the need for the process of transformation of the national economy, which necessitates the strengthening of business activity and business participation in the sustainable development of society, the expansion of interconnections of business structures based on the harmonization of social and economic interests of the working population and united territorial communities on the basis of decentralization.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/296
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ.pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.