Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/303
Title: Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-математичними властивостями при зношуванні в абразивній масі
Authors: Дворук, Володимир Іванович
Борак, Костянтин Вікторович
Добранський, Сергій Станіславович
Keywords: сталь 65Г
65G steel
зносостійкість деталей
wear resistance of parts
абразивна маса
abrasive mass
твердість матеріалів
material hardness
Issue Date: 2016
Publisher: Центральноукраїнський національний технічний університет
Citation: Дворук В. І. та ін. Дослідження зносостійкості сталі 65Г з різними фізико-математичними властивостями при зношуванні в абразивній масі / В. І. Дворук, К. В. Борак, С. С. Добранський // Конструювання, виробництво та експлкатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвідомч. наук.-техн. збірник / Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2016. – Вип. 46. – С. 213-223.
Abstract: В статті досліджено вплив природи, твердості абразивного матеріалу та тиску абразивної маси на зносостійкість сталі 65Г з різними фізико-механічними властивостями при зношуванні в абразивній масі, що імітує ґрунт.
Description: The article investigates the effect of the nature, hardness of the abrasive material and pressure of the abrasive mass on the wear resistance of 65G steel with different physical and mechanical properties when worn in an abrasive mass simulating soil.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/303
ISSN: 2414-3820
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дослідження зносостійкості сталі.pdf466,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.