Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/315
Title: Наукові основи досягнення ефекту самозагострювання різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин
Authors: Борак, Костянтин Вікторович
Keywords: робочі органи машини
working parts of machines
зношення деталей машин
wear of machine parts
ґрунтообробні машини
tillage machines
Issue Date: 2020
Publisher: Луцький національний технічний університет
Citation: Борак К. В. Наукові основи досягнення ефекту самозагострювання різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин = Scientific basis for achieving the self-sharpening effect of the tillers implements / К. В. Борак // Сільськогосподарські машини : зб. наук. статей. – 2020. – №. 44. – С. 18-40.
Abstract: На основі аналізу джерел інформації встановлено, що для розроблення самозагострювальних різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин не потрібно буквально копіювати біологічні прототипи, оскільки в живій природі відсутні прототипи, які працюють в ідентичних умовах та режимах і мають такі ж цілі. При розробці самозагострювальних різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин необхідно використовувати частково принципи із живої природи та враховувати досягнення інженерної науки. У статті запропоновані технологічні та конструктивні методи для досягнення ефекту самозагострювання різальних елементів найбільш поширених робочих органів ґрунтообробних машин із урахуванням умов та режимів експлуатації. До основних параметрів двошарового самозагострювального різального елементу робочого органу відносяться: співвідношення зносостійкості і геометричних параметрів матеріалу основи та зносостійкого покриття, співвідношення параметрів зносостійкого покриття в різних зонах робочого органу, початковий кут загострення та сторона нанесення зносостійкого покриття. Експлуатаційні випробовування підтвердили доцільність впровадження зміцнення робочих органів для досягнення ефекту самозагострювання їх різальних елементів на всіх типах ґрунтів. У результаті самозагострювання різальних елементів робочих органів ґрунтообробних машин спостерігається зменшення тягового опору агрегату та витрати пального на 10…12%.
Description: According to the recent research materials, it has been established that it is not necessary literally to make a copy of a biological prototype in order to design self-sharpening tillers implements, as there are no prototypes in the wild-life which either work in the identical conditions or have the same objectives. While designing the self-sharpening tillers implements it is expedient to use partially the wild-life principles as well as to take into account the achievements of the engineering science. The paper suggests engineering and constructive methods for achieving the self-sharpening effect of the most widely used tillers implements with due regard to operating conditions. The basic parameters of a double-layer self-sharpening implement include: the correlation of a wearout resistance on the one hand and of the geometric parameters of a base material and of a wear resistant covering on the other hand, the parameters correlation of a wear-resistant covering in different parts of an implement, the initial sharpening angle and the side of wearresistant covering. The operational testing’s gave evidence to the expedience of introducing the strengthened implements for achieving the sharpening effect on all soil types. The selfsharpening of tillers implements results in reducing the draw bar resistance of a device as well as in reducing the fuel consumption by 10…12%
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/315
ISSN: 2307-1699
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наукові основи досягнення .pdf874,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.