Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/341
Title: Пристрій вибірки та зберігання
Authors: Логвінов, Геннадій Степанович
Лавріщев, Олександр Олександрович
Антипчук, Богдан Олександрович
Дурас, Марія Володимирівна
Мельничук, Веніамін Володимирович
Keywords: підсилювач сигналу
signal amplifier
аналоговий ключ
analogue key
інтегруючий пристрій
integrating device
резистори
resistors
коефіцієнта передачі,
transmission ratio
Issue Date: 2023
Publisher: Український інститут інтелектуальної власності
Citation: Патент на КМ 154251 UA, МПК G11C 27/02 (2006.01) Пристрій вибірки та зберігання / Г. С. Логвінов, О. О. Лавріщев, Б. О. Антипчук, М. В. Дурас, В. В. Мельничук. – № u 2023 01581 ; заявл. 11.04.2023 ; опубл. 25.10.2023, Бюл. № 43 (кн. 1), 2023 р. – С. 4.22.
Abstract: Пристрій вибірки та зберігання, що містить підсилювач сигналу, аналоговий ключ, інтегруючий пристрій, два резистори задання коефіцієнта передачі, другий із яких являє собою ланцюг зворотного зв'язку, компенсуючий резистор та ланцюг зворотного зв'язку у вигляді ємності, причому вхід пристрою підключений до першого резистора задання коефіцієнта передачі, неінвертуючий вхід підсилювача сигналу підключений між двома резисторами задання коефіцієнта передачі, а його інвертуючий вхід підключений до компенсуючого резистора, другий вивід якого заземлений, крім того вхід ключа аналогового сигналу підключений до виходу підсилювача сигналу, а вихід підключений до інвертуючого входу інтегруючого пристрою, неінвертуючий вхід якого заземлений, причому інвертуючий вхід інтегруючого пристрою та його вихід підключені до ланцюга зворотного зв'язку у вигляді ємності, одночасно з цим вихід інтегруючого пристрою підключений до другого виводу другого резистора задання коефіцієнта передачі, який являє собою ланцюг зворотного зв'язку, який відрізняється тим, що пристрій додатково забезпечений підсилювачем рівня сигналу та додатковим резистором зворотного зв'язку, причому інвертуючий вхід підсилювача рівня сигналу з'єднаний з двома резисторами задання коефіцієнта передачі та додатковим резистором зворотного зв'язку, другий вивід якого з'єднаний з виходом підсилювача рівня сигналу, причому неінвертуючий вхід підсилювача рівня сигналу заземлений.
Description: A sampling and storage device comprising a signal amplifier, an analogue key, an integrating device, two gain resistors, the second of which is a feedback circuit, a compensating resistor and a capacitive feedback circuit, the input of the device being connected to the first gain resistor, the non-inverting input of the signal amplifier being connected between the two gain resistors, and its inverting input being connected to a compensating resistor, the second terminal of which is grounded.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/341
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пристрій вибірки та керування.pdf684,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.