Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/367
Title: Аспекти сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного господарств зони Полісся України
Keywords: лісові ресурси
forest resources
земельні ресурси
land resources
водні ресурси
water resources
енергетичні ресурси
energy resources
природокористування
nature management
агротехнології
agricultural technologies
садово-паркове господарство
horticulture
Issue Date: 2021
Publisher: ЖАТК
Citation: Аспекти сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного господарств зони Полісся України : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (08 квітня 2021 р.) / ЖАТК ; Кафедра агрономії та лісового господарства ; Циклова комісія агрономічних дисциплін ; Відділення електрифікації та інформаційних систем ; Поліський природний заповідник. – Житомир : ЖАТК, 2021. – 213 с.
Abstract: У збірнику представлено результати досліджень провідних та молодих вчених, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів та студентів з питань: управління лісовими, земельними, водними та енергетичними ресурсами, збалансоване природокористування; сучасні агротехнології в рослинництві, овочівництві та садівництві, органічне виробництво; перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарств; інженерно-технічне забезпечення та інформаційні технології в лісовому, аграрному, водному та енергетичному господарствах; сучасний стан та наукова діяльність природоохоронних територій; розвиток економічних відносин в лісовому, аграрному, водному та енергетичному господарствах; організація та напрямки екологічної і просвітницької роботи з молоддю.
Description: The collection presents the results of research by leading and young scientists, scientific and pedagogical workers, research staff, graduate students and students on the following issues: management of forest, land, water and energy resources, balanced nature management; modern agricultural technologies in crop production, vegetable production and horticulture, organic production; prospects for the development of forestry and horticulture; engineering and technical support and information technologies in forestry, agriculture, water and energy industries; current state and scientific activity of nature conservation areas; development of economic relations in forestry, agriculture, water and energy industries; organization and directions of environmental and educational work with young people.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/367
Appears in Collections:2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.