Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/380
Title: Eнергозберігаюче керування освітлювальною установкою
Authors: Соколовський, Олег Феліксович
Соколовська, Людмила Михайлівна
Keywords: енергозберігаюче керування
energy-saving control
фотоелектрична система
photovoltaic system
FBD діаграма
FBD diagram
астрономічний календар
astronomical calendar
прогноз погоди
weather forecast
Issue Date: 2017
Publisher: ЖНАЕУ
Citation: Соколовський О. Ф., Соколовська Л. М. Eнергозберігаюче керування освітлювальною установкою / О. Ф. Соколовський, Л. М. Соколовська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2017. – Т. 1, № 1(58). – С. 293-302.
Abstract: Проведено аналіз сучасних технологій в галузі систем освітлення офісних будівель. Запропоновано систему керування освітленням офісу із застосуванням мікропроцесорного пристрою. Ідея полягає в створенні умов, які спонукають працівників офісу до ефективного використання природного освітлення. У випадку недостатнього рівня освітлення через затемнення вікон система не дозволяє увімкнути достатню кількість світильників, що змушує співробітників відкрити жалюзі. При використанні добового ліміту електроенергії система переходить в ощадливий режим функціонування. Добовий ліміт визначається тривалістю темного часу доби на інтервалі робочого дня та хмарністю відповідно до прогнозу погоди. Періодичне вимикання світла в неробочий час здійснюється із врахуванням пріоритетності приміщень. Для підвищення енергоефективності мережі пропонується встановлення сонячних панелей, які часткового покриватимуть попит на електричну енергію.
Description: An analysis of modern technologies in the field of lighting systems of office buildings was carried out. An office lighting control system using a microprocessor device is proposed. The idea is to create conditions that encourage office workers to use natural lighting effectively. In case of insufficient light level due to darkening of the windows, the system does not allow to turn on a sufficient number of lamps, which forces the employees to open the blinds. When using the daily limit of electricity, the system switches to economical operation mode. The daily limit is determined by the duration of the dark time of the day during the working day interval and cloudiness according to the weather forecast. Periodic switching off of lights during non-working hours is carried out taking into account the priority of the premises. To increase the energy efficiency of the network, it is proposed to install solar panels, which will partially cover the demand for electric energy.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/380
ISSN: 2518-7279
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ КЕРУВАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЮ.pdf4,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.