Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/412
Title: Екологічні та енергоефективні ґрунтообробні та посівні машини
Authors: Савченко, Василь Миколайович
Міненко, Сергій Вікторович
Веремій, Тамара Борисівна
Keywords: ґрунтообробні машини
tillage machines
посівні машини
sowing machines
Issue Date: 2020
Publisher: Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного
Citation: Екологічні та енергоефективні ґрунтообробні та посівні машини / В. М. Савченко, С. В. Міненко, Т. Б. Веремій [та ін.] // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 02-27 листопада 2020 року. – Мелітополь : ТДАУ ім. Д. Моторного, 2020. – С. 42-44.
Abstract: Розглянуто питання обмеження інтенсивного технологічного впливу на ґрунт та рослини, зменшення його негативних наслідків, забезпечення постійного оновлення продуктивності земель, збереження біосфери та підтримки екологічного виробництва.
Description: The issue of limiting the intensive technological impact on soil and plants, reducing its negative consequences, ensuring the constant renewal of land productivity, preserving the biosphere and supporting ecological production was considered.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/412
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ҐРУНТООБРОБНІ.pdf213,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.