Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/414
Title: Паспортизація робочих органів посівних комплексів
Authors: Веремій, Тамара Борисівна
Савченко, Василь Миколайович
Keywords: посівні машини
sowing machines
зносостійкість деталей машин
wear resistance of machine parts
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Citation: Веремій Т. Б., Савченко В. М. Паспортизація робочих органів посівних комплексів / Т. Б. Веремій, В. М. Савченко // Теорія і практика сучасної науки очима молоді : зб. мат. І Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 березня 2020року). – Х. : ХНТУСГ, 2020. – С. 67-68.
Abstract: Для підвищення зносостійкості деталей, а особливо робочих органів, сільськогосподарських машин необхідно встановити провідний вид зношування. Найбільш обґрунтованим, надійним і активним методом визначення ведучого виду зношування є паспортизація вузлів і деталей, які підлягають дослідженню.
Description: In order to increase the wear resistance of parts, and especially the working bodies of agricultural machines, it is necessary to establish the leading type of wear. The most reasonable, reliable and active method of determining the leading type of wear is the certification of nodes and parts that are subject to research.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/414
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПАСПОРТИЗАЦІЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ .pdf558,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.