Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/449
Title: Особливості навчання іноземної мови в умовах воєнного стану
Authors: Коновалова, Вікторія Анатоліївна
Keywords: навчальний процес
educational process
іноземні мови
foreign languages
Issue Date: 2024
Publisher: ЖТЕФК Державного торговельно-економічного університету
Citation: Коновалова В. А. Особливості навчання іноземної мови в умовах воєнного стану / В. А. Коновалова // Мовно-літературознавчий контекст у сучасному освітньому просторі (м. Житомир, 16 квіт. 2024 року) : електронний зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖТЕФК Державного торговельно-економічного університету, 2024.
Abstract: У зв’язку з війною на території нашої країни наше життя суттєво змінилося. Перед нами постало ряд викликів. Перш за все ми змушені пристосувати навчальний процес до змін у житті, враховуючи академічну мобільність учасників освітнього процесу. Одним із завдань викладачів стало створення освітнього простору, в якому здобувачі освіти мали б можливість працювати у зручний для себе спосіб, не втрачали свою жагу до знань і продовжували вивчення іноземних мов. Крім того, виникла необхідність створення формату знань, який відповідав би не тільки вимогам українського суспільства, але й іноземного, адже багато здобувачів освіти продовжили навчання в іноземних навчальних закладах.
Description: Due to the war on the territory of our country, our lives have changed significantly. We are facing a number of challenges. First of all, we have to adapt the educational process to the changes in life, taking into account the academic mobility of the participants in the educational process. One of the teachers' tasks was to create an educational space in which students could work at their own convenience, not lose their thirst for knowledge and continue learning foreign languages. In addition, there was a need to create a knowledge format that would meet not only the requirements of Ukrainian society, but also those of foreign societies, as many students continued their studies in foreign educational institutions.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/449
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.pdf248,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.