Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/456
Title: Проблема збереження здоров’я студентської молоді: аналіз та перспективи
Authors: Сторожук, Дмитро Олегович
Соколовська, Людмила Михайлівна
Keywords: здоров'я молоді
youth health
ожиріння
obesity
шкідливі звички
bad habits
Issue Date: 2024
Publisher: Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України
Citation: Сторожук Д. О., Соколовська Л. М. Проблема збереження здоров’я студентської молоді: аналіз та перспективи / Д. О. Сторожук, Л. М. Соколовська // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Роль молоді у розвитку сталого суспільства: освіта, наука та практика»: зб. наук. пр. (21 травня 2024 року). – Ніжин : НФКНУБіП, 2024. – С. 179-183.
Abstract: У даній статті ми пропонуємо огляд сучасного стану досліджень здорового способу життя студентської молоді, включаючи фізичну активність, харчування, психічне здоров'я та інші аспекти. Ми також аналізуємо результати власного дослідження, що стосується здорового способу життя серед молоді, з метою зрозуміння основних тенденцій та визначення ключових факторів, що впливають на цей процес.
Description: In this article, we provide an overview of the current state of research on healthy lifestyles of students, including physical activity, nutrition mental health and other aspects. We also analyse the results of our own research on healthy lifestyles among young people in order to understanding the main trends and identifying the key factors that influencing this process.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/456
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблема збереження здоров’я .pdf492,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.