Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/461
Title: Організація технічного обслуговування автомобілів з удосконаленням процесу сезонного обслуговування автомобіля КАМАЗ 43253
Authors: Корзун, Олексій
Keywords: технічне обслуговування автомобіля
car maintenance
ремонтна майстерня
repair shop
автомобіль
car
стиснене повітря
compressed air
пневматичний гайковерт
pneumatic wrench
Issue Date: 2024
Publisher: ЖАТФК
Abstract: У дипломному проекті представлено опис характеристик господарства та викладено завдання на розробку, яке було успішно реалізовано. В проекті виконано наступні розрахунки: трудомісткість технічного обслуговування та ремонтів, кількість необхідних працівників для ТО і ремонтів, а також визначено площу сервісного центру, освітлення і вентиляцію для цього пункту. Описані методи технічного обслуговування автомобілів і зокрема, детально пророблена організація ТО для автомобіля КАМАЗ-43253. В конструкторській частині проекту розроблено пневматичний гайковерт для виконання ТО і ремонтів автомобілів. Його впровадження у виробництво дозволить спростити робочий процес, підвищити якість і продуктивність ремонтно-обслуговуючих робіт. Також було розроблено заходи з охорони праці та техніки безпеки для проведення технічного обслуговування в господарстві «Черняхівська аграрна група» Житомирського району У п'ятому розділі проекту проведено аналіз економічної ефективності запровадження нової конструкторської розробки у виробництво, а також визначено термін окупності цього нововведення.
Description: The diploma project describes the characteristics of the farm and outlines the development task that was successfully completed. In the project the following calculations were made: the labour intensity of maintenance and repairs, the number of employees required for maintenance and repairs, and the area of the service centre, lighting and ventilation for this for this point. The methods of car maintenance are described, including, the organisation of maintenance for the KAMAZ-43253 vehicle is detailed. In the design part of the project, a pneumatic wrench for vehicle maintenance and repair was developed in the design part of the project. Its introduction into production will simplify the workflow, improve the quality and productivity of maintenance and repair work. We also developed health and safety measures for maintenance at Chernyakhivska Agrarian Group in Zhytomyr district. The fifth section of the project analyses the economic efficiency of introducing a new design development into production, as well as the payback period of this innovation was determined.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/461
Appears in Collections:Відділення "Агроінженерія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корзун О.А. Аі-43.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.