Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/462
Title: Організація технічного обслуговування автомобілів з детальною розробкою ТО-2 автомобіля КРАЗ - 6536
Authors: Мартинчик, Владислав
Keywords: технічне обслуговування автомобіля
car maintenance
спаювання деталей
soldering parts
автомобільні проводи
car wires
пластикові деталі
plastic parts
Issue Date: 2024
Publisher: ЖАТФК
Citation: Мартинчик Владислав. Організація технічного обслуговування автомобілів з детальною розробкою ТО-2 автомобіля КРАЗ – 6536 : кваліфікаційна робота / В. Мартинчик ; кер. І. Бучко, ; рец. О. Рябчук. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 37 с.
Abstract: В дипломному проекті описана характеристика проєктного сільськогосподарського підприємства Житомирського району, Житомирської області і поставлене завдання на розробку яке було виконано. Здійснено розрахунки виробничої програми технічного обслуговування, визначено річний обсяг робіт ТО та розраховано чисельність виробничих робітників. Розроблено річний план-графік проведення ТО вантажних автомобілів на 2024 рік. Як приклад розроблено організаційно-технологічну карту на проведення ТО-2 автомобіля КРАЗ-6536. Описано технологію проведення ТО-2 даного автомобіля. У конструктивній частині було створено багатофункціональний паяльник, який може бути використаний як для пайки автомобільних проводів, так і для ремонту пластикових деталей. Його застосування може сприяти поліпшенню продуктивності при технічному обслуговуванні та ремонті електроустаткування і кузова автомобілів. Введення цього пристрою у виробництво дозволить зробити роботу робітників легшою, покращити якість обслуговування та ремонтних робіт, а також збільшити продуктивність праці. Розроблені заходи по охороні праці при виконанні технічного обслуговування та дано оцінку економічним показникам розробленого пристосування, розраховані витрати на проведення ТО-2 автомобіля КРАЗ-6536.
Description: The diploma project describes the characteristics of the project agricultural enterprise in Zhytomyr district, Zhytomyr region, and the task for the development of the project, which was completed. The calculations of the production programme of technical maintenance programme, the annual volume of maintenance work was determined, and the number of production workers. An annual schedule was developed of truck maintenance for 2024 was developed. As an example an organisational and technological map for the MOT-2 of the KRAZ-6536 truck. The technology for carrying out the MOT-2 of this vehicle. In the design part, a multifunctional soldering iron, which can be used both for soldering car wires and for repairing plastic parts. Its application can help improve productivity in the maintenance and repair of electrical maintenance and repair of electrical equipment and car bodies. The introduction of this device into production will make the work of workers easier, improve the quality of maintenance and repair work, and increase labour productivity and repair work, and increase labour productivity. We have developed labour protection measures for maintenance and maintenance and assessed the economic performance of the developed device, and calculated the costs of the MOT-2 of the KRAZ-6536.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/462
Appears in Collections:Відділення "Агроінженерія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мартинчик В.А. Аі-43.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.