Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/469
Title: Розробка web-сайту інтернет-магазину комп’ютерних ігор
Authors: Каленюк, Максим Андрійович
Keywords: відеоігри
video games
галузь розваг
entertainment industry
цифрові технології
digital technologies
Issue Date: 2024
Publisher: ЖАТФК
Citation: Каленюк М. А. Розробка web-сайту інтернет-магазину комп’ютерних ігор : кваліфікаційна робота / М. А. Каленюк ; кер. Н. І. Габрійчук ; Л. М. Устименко. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 61 с.
Abstract: Індустрія відеоігор є однією з найшвидше розвиваючих галузей розваг у сучасному світі. Ігри стали не лише засобом розваги, але й важливою частиною культури та соціального життя. З поширенням інтернету та цифрової технології, онлайн магазини ігор стали ключовими платформами для розповсюдження та продажу ігрового контенту. Мета даного дипломного проєкту полягає у розробці та впровадженні онлайн магазину ігор з метою забезпечення широкого доступу користувачів до різноманітного ігрового контенту, надання зручного середовища для придбання та використання ігор, а також у підвищенні обізнаності та зацікавленості гравців у новинках галузі. Основні завдання проєкту включають аналіз сучасного стану ринку відеоігор та його тенденцій, розробку та реалізацію функціональності онлайн магазину, планування стратегій реклами та просування для привертання цільової аудиторії, а також аналіз впливу інноваційних технологій на розвиток галузі. У процесі виконання проєкту будуть використані сучасні технології веб-розробки, такі як HTML, CSS, JavaScript, а також веб-фреймворки та бібліотеки для забезпечення оптимального функціоналу та зручного користування магазином. Крім того, буде приділено особливу увагу адаптивності та оптимізації магазину для різних пристроїв та браузерів. Отже, цей проєкт спрямований на створення ефективного інструменту для покупки та розвитку відеоігор, що дозволить користувачам отримати максимальне задоволення від геймінгу та сприятиме розвитку галузі у цілому.
Description: The video game industry is one of the fastest growing entertainment industries in the world today. Games have become not only a means of entertainment, but also an important part of culture and social life. With the spread of the Internet and digital technology, online game stores have become key platforms for the distribution and sale of game content. The purpose of this diploma project is to develop and implement an online game store with the aim of providing users with wide access to a variety of game content, providing a convenient environment for purchasing and using games, as well as increasing players' awareness and interest in industry innovations. The main tasks of the project include the analysis of the current state of the video game market and its trends, the development and implementation of the functionality of the online store, the planning of advertising and promotion strategies to attract the target audience, as well as the analysis of the impact of innovative technologies on the development of the industry. Modern web development technologies, such as HTML, CSS, JavaScript, as well as web frameworks and libraries will be used during the implementation of the project to ensure optimal functionality and convenient use of the store. In addition, special attention will be paid to the adaptability and optimization of the store for different devices and browsers. So, this project is aimed at creating an effective tool for buying and developing video games that will allow users to get the most out of gaming and contribute to the development of the industry as a whole.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/469
Appears in Collections:Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Каленюк.docx4,95 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.