Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/470
Title: Web застосунок підприємства автосервісу
Authors: Квітка, Назар Тарасович
Keywords: автосервіс
car service
web-додатки
web applications
web-технології
web technologies
Issue Date: 2024
Publisher: ЖАТФК
Abstract: Об'єктом дослідження є процес розробки веб-сайту для автосервісу. Предметом дослідження є методи та технології розробки веб-додатків, зокрема HTML, CSS, JavaScript та інші веб-технології. Метою дипломної роботи є розробка веб-сайту для автосервісу, який забезпечить зручний доступ до інформації про послуги, ціни, розташування та результати виконаних робіт. Для досягнення мети роботи використовувалися методи системного аналізу, проектування програмного забезпечення, а також методи тестування та оптимізації веб-додатків. Було проведено аналіз вимог користувачів, створено проектну документацію, реалізовано програмний код та проведено тестування. Розроблений веб-сайт для автосервісу відповідає поставленим вимогам та завданням. Він забезпечує зручний доступ до інформації та покращує взаємодію з клієнтами. Подальший розвиток проекту може включати додавання нових функцій, інтеграцію з соціальними мережами та мобільними додатками.
Description: The object of research is the process of developing a website for a car service. The subject of research is the methods and technologies of web application development, including HTML, CSS, JavaScript and other web technologies. The aim of the thesis is to develop a website for a car service, which will provide convenient access to information about services, prices, location and results of the work performed. To achieve the goal of the work, methods of system analysis, software design, as well as methods of testing and optimizing web applications were used. Analysis of user requirements was carried out, project documentation was created, software code was implemented and testing was carried out.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/470
Appears in Collections:Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Квітка.docx731,02 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.