Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/473
Title: Розробка web-сайту «Автошкола»
Authors: Пясківський, Володимир Вячеславович
Keywords: web-сайт
web-site
автошкола
driving school
Issue Date: 2024
Publisher: ЖАТФК
Citation: Пясківський В. В. Розробка web-сайту «Автошкола» : кваліфікаційна робота / В. В. Пясківський ; кер. Н. І. Габрійчук ; рец. Л. М. Устименко. – Житомир : ЖАТФК, 2024. – 64 с.
Abstract: Ця дипломна робота презентує розробку сайту для автошколи – навчального закладу, де надається теоретична та практична підготовка з водіння автомобіля. Основна мета автошколи полягає в тому, щоб навчити учнів безпечно та відповідально керувати автомобілем в різних дорожніх умовах та ситуаціях. З ростом кількості автомобілів на дорогах, зростає і попит на водійські навички. Багато людей хочуть мати власний автомобіль для зручності та незалежності. З урахуванням зростання автомобільного трафіку і підвищення рівня аварійності, багато людей можуть шукати навчання в автошколах, щоб отримати професійні навички та знання, необхідні для безпечного керування автомобілем. У багатьох країнах існують обов'язкові вимоги до отримання водійського посвідчення, включаючи успішне завершення навчального курсу в автошколі та успішне складання відповідних тестів. Створення веб-сайту є невід’ємною частиною для розвитку та ведення такого виду діяльності. Дана робота полягає в розробці веб-сайту, який в свою чергу допомагає клієнтам записатись на заняття, надати відповіді на поставлені запитання, переглянути відгуки про автошколу , консультація з операторами, зручний доступ до будь якої інформації. Під час створення сайту не менш важливим аспектом був дизайн, який з перших секунд привертає увагу клієнта.
Description: This thesis presents the development of a site for a driving school - an educational institution that provides theoretical and practical training in driving a car. The main goal of the driving school is to teach students to drive safely and responsibly in various road conditions and situations. As the number of cars on the road increases, so does the demand for driving skills. Many people want to own their own car for convenience and independence. With the increase in car traffic and the increase in accident rates, many people may look to driving schools to gain the professional skills and knowledge needed to drive safely. In many countries there are mandatory requirements for obtaining a driver's license, including the successful completion of a training course at a driving school and the successful passing of the relevant tests. Creating a website is an integral part of developing and running this type of business. This work consists in the development of a website, which, in turn, helps clients sign up for classes, provide answers to questions, view reviews about the driving school, consult with operators, and provide convenient access to any information. During the creation of the site, an equally important aspect was the design, which attracts the attention of the client from the first seconds.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/473
Appears in Collections:Відділення "Інженерна інфраструктура та комп'ютерні науки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Пясківський.docx8,94 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.