Кафедра "Агрономія та лісове господарство" Community home page

Матеріали науково-дослідної діяльності та навчально-методичні розробки викладачів

Browse

Collections in this community

Дипломні роботи

Кваліфікаційні роботи студентів

Дисертації та автореферати

Результати науково-дослідної роботи

Матеріали конференцій

Статті із збірників матеріалів наукових конференцій

Монографії, розділи монографій

Наукові праці поглибленого вивчення однієї або кількох тем

Патенти

Документи, що засвідчують авторство на винахід чи корисну модель

Підручники, посібники

Навчальна література

Статті

Наукові та публіцистичні матеріали