Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/141
Title: Вплив біоекологічних факторів на розвиток збудника Oospora lactis (fres.) sacc., що викликає резинову гниль картоплі в умовах Полісся України
Authors: Положенець, Віктор Михайлович
Кононюк, Надія Олександрівна
Немерицька, Людмила Вікторівна
Keywords: резинова гниль
картопля
Полісся
Лісостеп
передгір'я Карпат
Закарпаття України
rubber rot
potatoes
Polyssia
Forest-steppe
Carpathian foothills
Transcarpathia of Ukraine
Issue Date: 2022
Publisher: Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Citation: Положенець В. М. та ін. Вплив біоекологічних факторів на розвиток збудника Oospora lactis (fres.) sacc., що викликає резинову гниль картоплі в умовах Полісся України : тези / В. М. Положенець, Н. О. Кононюк, Л. В. Немерицька // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи фітоімунітету в селекції рослин», присвячені 125-річчю з дня народження видатного вченого-фітопатолога та селекціонера-імунолога, заслуженого діяча науки і техніки України Ш е в ч е н к а В а с и л я М и к о л а й о в и ч а (1897-1981 рр.) : зб. Тез (10-11 листопада). – К. : Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, 2022. – С. 86-87.
Abstract: Вивчення біоекології збудника Oospora lactis (Fres.) Sacc., що викликає резинову гниль картоплі.
Description: Study of the bioecology of the causative agent Oospora lactis (Fres.) Sacc., which causes rubber rot of potatoes.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/141
Appears in Collections:Матеріали конференцій
Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВПЛИВ БІОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.