Циклова комісія обліково-економічних дисциплін Домівка фонду Перегляд статистики

Результати дослідної та навчально-методичної діяльності викладачів

Огляд

Зібрання цього фонду

Дисертації та автореферати

Результати науково-дослідної роботи

Матеріали конференцій

Статті із збірників матеріалів наукових конференцій

Монографії, розділи монографій

Наукові праці поглибленого вивчення однієї або кількох тем

Підручники, посібники

Навчальна література

Статті

Наукові та публіцистичні матеріали