Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/193
Title: Обґрунтування системи захисту посівів зернових культур від шкідливих організмів в органічному землеробстві
Authors: Немерицька, Людмила Вікторівна
Журавська, Інна Анатоліївна
Насінник, Інна Іванівна
Keywords: органічне землеробство
захист рослин
агробіоценози
фітосанітарний стан
шкідливі організми
бакові суміші
organic farming
plant protection
agrobiocenoses
phytosanitary status
harmful organisms
tank mixtures
Issue Date: 2022
Publisher: ЖАТФК
Citation: Немерицька Л. В. та ін. Обґрунтування системи захисту посівів зернових культур від шкідливих організмів в органічному землеробстві / Л. В. Немерицька, І. А. Журавська, І. І. Насінник // Ефективність агротехнологій в зоні Полісся України. ІІ-а Всеукраїнська наукова конференція (17-18 листопада 2022 року). – Житомир : ЖАТФК, 2022. – С. 55-56.
Abstract: Досліджено систему захисту рослин, яка передбачає управління популяціями шкідливих організмів у межах конкретних агробіоценозів із застосуванням організаційно-господарських і спеціальних заходів з метою оптимізації фітосанітарного стану посівів, основою якої є фітосанітарний моніторинг і прогноз шкідливих організмів, який базується на системі сезонного і багаторічного збору, накопиченні, аналізу і використання фітосанітарної інформації з метою цілеспрямованого та оптимального проведення профілактичних заходів захисту рослин починаючи від комплексної експертизи насіння до завершення формування екологічно чистого врожаю.
Description: The plant protection system, which provides for the management of populations of harmful organisms within specific agrobiocenoses with the use of organizational and economic and special measures aimed at optimizing the phytosanitary state of crops, has been studied, the basis of which is phytosanitary monitoring and forecasting of harmful organisms, which is based on a system of seasonal and multi-year collection, accumulation , analysis and use of phytosanitary information for the purpose of purposeful and optimal implementation of preventive plant protection measures starting from the comprehensive examination of seeds to the completion of the formation of an ecologically clean crop.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/193
Appears in Collections:Матеріали конференцій
Матеріали конференцій
Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.