Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/218
Title: Відтворення родючості ґрунту в адаптивному землеробстві
Authors: Цуман, Наталія Василівна
Ільїнський, Юрій Миколайович
Борисевич, Людмила Володимирівна
Keywords: родючість ґрунту
soil fertility
землеробство
agriculture
Issue Date: 2022
Publisher: ЖАТФК
Citation: Цуман Н. В. та ін. Відтворення родючості ґрунту в адаптивному землеробстві / Н. В. Цуман, Ю. М. Ільїнський, Л. В. Борисевич // Ефективність агротехнологій Житомирщини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-12 листопада 2021 року). – Житомир : ЖАТФК, 2021 . – С. 17-21.
Abstract: З аналізу наукових досліджень в останні роки відомо, що прогрес у землеробській культурі можливий тільки за умов активних інновацій. Часто виробники нехтують всебічно науково-обґрунтованими зональними системами відтворення родючості ґрунтів, застосовуючи підхід, в якому домінують виключно бізнесові інтереси, що і спричиняє виснаження родючого потенціалу ґрунтів в сучасному землеробстві.
Description: From the analysis of scientific research in recent years, it is known that progress in agriculture culture is possible only under conditions of active innovation. Often manufacturers neglect comprehensively scientifically based zonal systems of reproduction of soil fertility, applying an approach dominated exclusively by business interests, which causes the depletion of the fertile potential of soils in modern agriculture.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/218
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ.pdf3,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.