Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/263
Title: Термінологічний словник-довідник з фітопатології
Authors: Станкевич, Сергій Володимирович
Положенець, Віктор Михайлович
Немерицька, Людмила Вікторівна
Журавська, Інна Анатоліївна
Keywords: фітопатологія
phytopathology
шкідники
pests
хвороби лісових культур
diseases of forest crops
хвороби сільськогосподарських культур
diseases of agricultural crops
хвороби шкідників сільськогосподарських культур
diseases of pests of agricultural crops
збудники захворювань
pathogens
Issue Date: 2023
Publisher: Рута
Citation: Термінологічний словник-довідник з фітопатології : навч. посібник / С. В. Станкевич, В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська. – Житомир : Рута, 2023. – 118 с.
Abstract: Наведено основні терміни і поняття із фітопатології, які викладено в алфавітному порядку. Окремо наведено українські та латинські назви збудників і карантинних збудників хвороб, основних антагоністів і гіперпаразитів збудників, а також основних збудників хвороб шкідників сільськогосподарських культур й економічні пороги шкідливості основних захворювань сільськогосподарських культур. Призначено для фахівців з агрономії, захисту і карантину рослин, екології та біології, наукових співробітників і агрономів господарств різних форм власності, слухачів закладів післядипломної освіти, викладачам, студентам біологічних та сільськогосподарських спеціальностей закладів вищої освіти. Може бути використано для аудиторної та самостійної роботи студентів закладів освіти ІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Захист і карантин рослин», «Агрономія», «Екологія» та «Біологія».
Description: The main terms and concepts from phytopathology are presented, which are listed in alphabetical order. The Ukrainian and Latin names of pathogens and quarantine pathogens, the main antagonists and hyper parasites of pathogens, as well as the main pathogens of pests of agricultural crops and the economic thresholds of harmfulness of the main diseases of agricultural crops are given separately. It is intended for specialists in agronomy, protection and quarantine of plants, ecology and biology, scientific employees and agronomists of farms of various forms of ownership, students of postgraduate education institutions, teachers, students of biological and agricultural specialties of higher education institutions. It can be used for classroom and independent work of students of II-IV levels of accreditation in "Plant Protection and Quarantine", "Agronomy", "Ecology" and "Biology" specialties.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/263
Appears in Collections:Підручники, посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.