Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/276
Title: Застосування інструментів стратегічного управління для визначення орієнтирів розвитку сільських територій
Authors: Тимошенко, Микола Михайлович
Keywords: PRESTCOM-аналіз
PRESTCOM-analysis
SWOT-аналіз
SWOT-analysis
стратегічне управління
strategic management
сільські території
rural areas
Issue Date: 2018
Publisher: Говерла
Citation: Тимошенко М. М. Застосування інструментів стратегічного управління для визначення орієнтирів розвитку сільських територій / М. М. Тимошенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – Вип. 20, Ч. 3. – С. 84-89. – (Міжнародні економічні відносини та світове господарство)
Abstract: У статті приділяється увага питанням застосування інструментів стратегічного управління для визначення орієнтирів розвитку сільських територій. Проведено PRESTCOM-аналіз зовнішніх факторів, які мають високий, середній та низький рівні впливу на розвиток сільських територій Західного Полісся. Встановлено, що серед політичних чинників на розвиток сільських територій Західного Полісся вагомий вплив має громадське невдоволення політикою уряду в аграрній сфері. Розроблено принципову схему проведення SWOT-аналізу досліджуваного процесу. Дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, ранжування їх за рівнем впливу на соціально-еколого-економічний розвиток сільських територій Західного Полісся дали змогу сформувати конкретний перелік його слабких і сильних сторін.
Description: The paper deals with the use of strategic management tools to determine the guidelines for the development of rural areas. It is conducted a PRESTCOM analysis of external factors that have a high, medium and low impact on the development of rural areas of Western Polissya. It is established that among the political factors on the development of rural areas of Western Polissya the public influence over the government’s policy in the agrarian sector is significant. The basic scheme of SWOT-analysis of the investigated process is developed. Investigation of factors of the internal and external environment and their ranking on the level of influence on the socio-ecological and economic development of rural areas of Western Polessya has allowed forming a concrete list of its weak and strong sides.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/276
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.