Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/287
Title: Фітотоксикологічна оцінка вмісту металів у рослинах природних екосистем (на прикладі зелених паркових зон)
Authors: Риженко, Наталія Олександрівна
Чернега, Тетяна Олександрівна
Тимошенко, Микола Михайлович
Keywords: метали
metals
фітотоксикологічна оцінка
phytotoxicological assessment
зелені паркові зони
green park zones
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Риженко Н. О. та ін. Фітотоксикологічна оцінка вмісту металів у рослинах природних екосистем (на прикладі зелених паркових зон) / Н. О. Риженко, Т. О. Чернега, М. М. Тимошенко // Наукові доповіді НУБІП України. – 2017. – № 6(70).
Abstract: Стаття присвячена фітотоксикологічній оцінці вмісту металів у фітомасі в природних екосистемах зелених паркових зон м. Києва. Виявлено, що вміст металів у фітомасі ранньоквітучих був достовірно більшим, ніж у деревних та чагарникових видів. Серед ранньоквітучих трав’янистих найбільшим вмістом всіх металів характеризувалась Мати-й- мачуха звичайна, яку запропоновано використовувати як індикаторний вид стосовно вмісту металів у екосистемах паркових зелених зон. Встановлено низхідний ряд рослин за вмістом у фітомасі металів: Мати-й-мачуха звичайна > Анемона жовтецева > Конвалія травнева > Зірочник ланцетолистий > Звіробій звичайний > Медунка неясна > Пшінка весняна > Гусяча цибуля жовта. Клен гостролистий, який зростав біля Голосіївського проспекту (Голосіївська зелена паркова зона), мав найбільший вміст металів серед досліджуваних деревних. За вмістом у фітомасі в умовах Дидорівської балкової системи Голосіївської паркової зони деревні 1, 2, 3 ярусу розташувались у низхідний ряд: Бузина чорна > Граб звичайний > Клен гостролистий. За вмістом у фітомасі в умовах Горіхуватської балкової системи Голосіївської паркової зони деревні 1, 2 ярусу розташувались у низхідний ряд: Клен гостролистий > Верба козяча = Липа серцелиста ≥ Граб звичайний. За вмістом у фітомасі в умовах Феофанівської та Конча-Заспівської паркових зондеревні 1, 2 ярусу розташувались у низхідний ряд: Липа серцелиста > Дуб звичайний ≥ Черемха звичайна ≥ Граб звичайний. За допомогою коефіцієнта варіації виявлено закономірність фізіологічної індивідуальності металів, яка полягає у існуванні більшого діапазону концентрацій ультрамікроелементів у рослинах та меншого – у мікроелементів за різних умов зростання фітокомпоненту.
Description: The article is devoted to the phytotoxicological assessment of the metal concentration in plants in natural ecosystems of Green Park zones in Kyiv. Metals concentration in early blooming plants was higher than in leafs of trees and shrubby species. Among the early blooming plants the Tussilago farfara L.was characterized by highest metals concentration in phytomass. We proposed to use Tussilago farfara L. as indicator of metals presence in the ecosystems of Green park areas. According to the Variation Coefficient the regularity of the physiological individuality of metals is revealed. Regardless of growth conditions, the largest diapasons of the concentration in plants had ultra-microelements (Co, Pb, Ni, Cd), the smallest diapasons of the concentration in plants had microelements (Zn, Cu).
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/287
ISSN: 2223-1609
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФІТОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВМІСТУ МЕТАЛІВ У.pdf746,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.