Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/393
Title: Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів двовимірних елементів
Authors: Герук, Станіслав Миколайович
Довбиш, Андрій Петрович
Ляшук, Олег Леонтійович
Гудь, Віктор Зіновійович
Keywords: скребковий конвеєр
scraper conveyor
Issue Date: 2017
Publisher: ХНТУСГ
Citation: Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів двовимірних елементів / С. М. Герук, А. П. Довбиш, О. Л. Ляшук, В. З. Гудь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Вип. 181. Технічні системи і технології тваринництва. Технічний сервіс машин для рослинництва. – Х. : ХНТУСГ, 2017. – С. 294-304.
Abstract: Досліджено залежність частоти власних коливань робочого органу від швидкості пересування сипкого середовища, його амплітуди, фізико-механічних властивостей матеріалу у трубчастих скребкових конвеєрів і умови існування резонансних коливань за дії періодичного збурення на систему. Виведено залежність резонансних коливань, а значить і максимальних динамічних зусиль у робочого органу від кінематичних, геометричних та фізико-механічних параметрів і стійкість процесу.
Description: The dependence of the frequency of natural oscillations of the working body on speed of movement of a loose medium, its amplitude, physical and mechanical material properties of tubular scraper conveyors and conditions of existence resonant oscillations under the action of periodic disturbance on the system. Derived the dependence of resonant oscillations, and therefore of the maximum dynamic forces in the working body from kinematic, geometric and physico-mechanical parameters and stability of the process.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/393
ISBN: 5-7987-0176Х
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дослідження резонансних коливань .pdf464,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.