Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/455
Title: Інтерактивний театр як одна із форм залучення молоді до пропаганди здорового способу життя
Authors: Ломакін, Олександр Вячеславович
Соколовська, Людмила Михайлівна
Keywords: здоров'я молоді
youth health
соціокультурне середовище
socio-cultural environment
інтерактивний театр
interactive theatre
Issue Date: 2024
Publisher: Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України
Citation: Ломакін О. В., Соколовська Л. М. Інтерактивний театр як одна із форм залучення молоді до пропаганди здорового способу життя / О. В. Ломакін, Л. М. Соколовська // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Роль молоді у розвитку сталого суспільства: освіта, наука та практика»: зб. наук. пр. (21 травня 2024 року). – Ніжин : НФКНУБіП, 2024. – С. 176-179.
Abstract: У цій науковій статті ми досліджуємо роль інтерактивного театру як одного з інноваційних методів пропаганди здорового способу життя серед молоді. Аналізуємо його переваги, можливості та потенційні обмеження, а також подаємо практичні рекомендації щодо використання в роботі з молодіжними аудиторіями.
Description: In this research article, we explore the role of interactive theatre as one of the innovative methods of promoting healthy lifestyles among young people. We analyse its advantages, possibilities and potential limitations, and provide practical recommendations for use in working with youth audiences.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/455
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інтерактивний театр .pdf489,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.