Please use this identifier to cite or link to this item: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/277
Title: Інноваційна складова у підготовці молодших спеціалістів як важливий економічний чинник сталого розвитку сільських територій та самозайнятості населення
Authors: Тимошенко, Микола Михайлович
Keywords: професійна підготовка
professional training
сільські території
rural areas
практичне навчання
practical training
інноваційні технології
innovative technologies
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Тимошенко М. М. Інноваційна складова у підготовці молодших спеціалістів як важливий економічний чинник сталого розвитку сільських територій та самозайнятості населення / М. М. Тимошенко // Науковий вісник НУБІП України : наук. журнал. – 2017. – № 260. – С. 348-356. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес)
Abstract: Проаналізовано алгоритми сталого розвитку сільських територій України. Розглядаючи тенденції професійної підготовки фахівців аграрної сфери, автор зупиняється на важливості застосування нових, інноваційних технологій і методів навчання та перепідготовки, розширення знань на наукових засадах з урахуванням концепції освіти впродовж життя в ланці неперервної професійної освіти. Визначено пріоритетність та особливості впровадження інноваційної політики у систему практичного навчання при підготовці спеціалістів середньої ланки на прикладі Житомирського агротехнічного коледжу. Можливість використання позитивних здобутків у розвитку професійної підготовки фахівців коледжів і технікумів, може стати важливим компонентом у стійкому розвитку сільських територій та визначити прогностичні напрями їх розвитку в Україні.
Description: The article deals with analyzes of the algorithms of sustainable rural development in Ukraine. Considering the purpose of trend of professional training in agrarian sphere, the author determines the importance of the use of new, innovative technologies and methods of training and retraining, increasing knowledge on scientific principles taking into account the concept of lifelong learning in the link of continuous professional education. It is spoken in detail about priorities and characteristics of innovative policy system of practical training in the preparation of mid-level professionals for the example on the Zhytomyr Agrotechnical College. Attention is paid to the ability to use positive achievements in the development of professional preparation of specialists’ from colleges and technical schools may be an important component in in sustainable development of rural areas and to determine the prognostic directions of the development in Ukraine.
URI: http://repozitory.zhatk.zt.ua//handle/123456789/277
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.